Station Børkop er en deltidsstation drevet af Trekantområdets Brandvæsen

Industrivej 41
7080 Børkop

Brandstationsleder

Aksel Jensen
Mobil: 40 75 16 33
Mail: ajen@km.dk

Autosprøjte BØ TSR-1

Holdledere  5
Brandmænd 12

Alle deltidsbrandmænd

Type: Nærstation

Afgangstid   5 minutter
Min. bemanding  1+3

Stationsbesøg skal aftales med  Brandstationslederen.