Station Bredsten er en deltidsstation drevet af Falck.

Industriparken 5
7182 Bredsten

Stationsleder Brand

Erling Jørgensen
Mobil: 22 46 36 04
Mail: erjo@falck.dk

Autosprøjte BS TSR-1

Holdledere  4
Brandmænd 7

Alle deltidsbrandmænd

Type: Nærstation

Afgangstid   5 minutter
Min. bemanding  1+3

Stationsbesøg skal aftales med  Brandstationslederen.