Ansøg om midlertidig overnatning

Bilag der skal vedhæftes
Gælder kun ved lokaler over 75 m2
Skriv eventuelle bemærkninger
Den ansvarlige for arrangementet erklærer ved ansøgning at overholde: De generelt gældende driftsmæssige forskrifter, herunder bestemmelser for midlertidig overnatning (jf. Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 212 om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker). Eventuelle driftsmæssige vilkår for de pågældende lokaler ved brug til overnatning (jf. Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 174 om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker).