Midlertidig overnatning

 

Beredskabet har mulighed for at meddele tilladelse til midlertidig overnatning forudsat flg. er opfyldt:

  • Overnatningsstedet skal være omfattet af "Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler og butikker". Det vil sige, at vi foretager regelmæssige brandsyn på overnatningsstedet.
  • Der skal som min. være 11 overnattende. Dette er en juridisk regel, som vi desværre ikke kan tilsidesætte.

Her nedenfor fremhæves et par punkter, som du som ansøger skal være opmærksom på:

  • Hvis der overnattes i et lokale som er større end 75 m2, skal der laves en belægningsplan for lokalet. Denne plan skal godkendes af beredskabet og ophænges i lokalet inden overnatningen påbegyndes. Vejledning til udarbejdelse af belægningsplan, kan ses nedenfor.
  • Der må primært overnattes i lokaler i stueplan. Underkant af redningsåbning må max. være 2 m over terræn. I enkelte tilfælde kan der overnattes i lokaler på andre etager. Dette forudsætter dog, at der fra lokalet er to af hinanden uafhængige flugtveje. Det vil sige, at man fra lokalet skal kunne komme ud på to forskellige gange eller trapper, som brandmæssigt ikke hænger sammen og derfra kunne komme ud. Er du i tvivl, så kontakt beredskabet.
  • Hvis der overnatter mere end 150 personer, skal der være fast vågen vagt på stedet. Vagten skal rundere min. hver halve time og kende placering og betjening af brandmateriellet på stedet. Runderingsvagten skal endvidere være mindst 18 år og medbringe en telefon, så denne har mulighed for at ringe 1-1-2.

For yderligere information om reglerne for midlertidig overnatning, se vejledningen herunder.