Midlertidig overnatning

Ændret lovgivning for ansøgning om tilladelse til midlertidig overnatning har pr. 01.01 2022 ændret sig.

Dette bevirker at disse ansøgninger fra denne dato skal stiles til den respektive kommunes byggemyndighed.

Reglerne for at kommunen kan meddele tilladelse til midlertidig overnatning er stadig forudsat flg. er opfyldt:

  • Overnatningsstedet skal være omfattet af Brandsynsbekendtgørelsen. Det vil sige, at beredskabet foretager regelmæssige brandsyn på overnatningsstedet.
  • Der skal som min. være 11 overnattende. Dette er en juridisk regel, som vi desværre ikke kan tilsidesætte.

Her nedenfor fremhæves et par punkter, som du som ansøger skal være opmærksom på:

  • Hvis der overnattes mere end 50 personer i ét lokale, skal der laves en belægningsplan for lokalet. Denne plan skal godkendes af kommunen og ophænges i lokalet inden overnatningen påbegyndes. Vejledning til udarbejdelse af belægningsplan, kan ses nedenfor. Tidligere godkendte planer er stadig gyldige
  • Der må primært overnattes i lokaler i stueplan. Underkant af redningsåbning må max. være 2 m over terræn. I enkelte tilfælde kan der overnattes i lokaler på andre etager. Dette forudsætter dog, at der fra lokalet er to af hinanden uafhængige flugtveje. Det vil sige, at man fra lokalet skal kunne komme ud på to forskellige gange eller trapper, som brandmæssigt ikke hænger sammen og derfra kunne komme ud. Er du i tvivl, så kontakt beredskabet.
  • Hvis der overnatter mere end 150 personer, skal der være fast vågen vagt på stedet. Vagten skal rundere min. hver halve time og kende placering og betjening af brandmateriellet på stedet. Runderingsvagten skal endvidere være mindst 18 år og medbringe en telefon, så denne har mulighed for at ringe 1-1-2.