Station Grindsted er en deltidstation drevet af Falck.

Vestergade 67
7200 Grindsted

Brandstationsleder

Gunnar Melchiorsen
Mobil: 24 61 11 88
Mail: Gunnar.Melchiorsen@falck.com

 

Autosprøjte - GR MR-1
Tankvogn - GR V-1
Miljø - GR TR-1
Stigevogn - GR S-1 

Holdledere  9
Brandmænd  21

Alle deltidsbrandmænd

Type: Lokalstation

Afgangstid   5 minutter
Min. bemanding  1+5

Stationsbesøg skal aftales med  Brandstationslederen.