Station Stepping er en station med Frivillige brandmænd drevet af Trekantområdets Brandvæsen.

Christiansfeldvej 5
6070 Christiansfeld

Brandstationsleder

Mogens Høffner
Mobil: 40 36 03 41
Mail: mogensh@christiansfeld.tv

 

Autosprøjte ST TS-1
Vandtankvogn TS V-1
HSE-enhed ST HSE-1

Holdledere  5
Brandmænd 12

Alle frivillige brandmænd

Type: Lokalstation

Afgangstid   5 minutter
Min. bemanding  1+5

Stationsbesøg skal aftales med  Brandstationslederen.