Betondækningsgravene - Baggrund

Betondækningsgrave (også kaldet bunkere/beskyttelsesrum) blev opført i 1944/45 og 1952. Det var fra starten planen at der skulle opføres ca. 6.000 rum fordelt over hele landet.

Ved krigens afslutning stoppede opførelsen af dækningsgravene som følge af krigen. De uheldigst placerede blev nedrevet igen. Allerede i 1952 blev som følge af den kolde krig og spændingerne mellem øst og vest, igen opført nye dækningsgrave. Gennem de sidste 50 år er nogle af disse blevet fjernet for at gøre plads til nye bygninger og veje. I nogle tilfælde, er der indrettet sikringsrum i de nye bygningers kældre som erstatning for de der er blevet lukket.

I TrekantBrands område, der dækker Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen kommuner, er der stadig enkelte betondækningsgrave. Trekantområdets Brandvæsen har fortsat myndighedsansvaret for betondækningsgravene. Har du forespørgsler i forbindelse med disse, kan du kontakte Trekantområdets Brandvæsen på mailadressen: trekantbrand@trekantbrand.dk

Se herunder, hvor der er en dækningsgrav/beskytelsesrum eller et sikringsrum nær dig, og hvor mange mennesker, der er plads til.