Station Vejen er en deltidsstation drevet af Falck.

Esbjergvej 2
6600 Vejen

Stationsleder Brand

Allan H. Hansen
Mobil: 29 39 39 75
Mail: ahlh@falck.dk

Autosprøjte VJ MR-1
Tankvogn  VJ V-1
Miljø VJ M-1

Holdledere  8
Brandmænd 18

Alle deltidsbrandmænd

Type: Lokalstation

Afgangstid   5 minutter
Min. bemanding  1+5

Stationsbesøg skal aftales med Falck - kontakt Allan H. Hansen

(se kontaktoplysninger)