Station Skodborg er en station med Frivillige brandmænd drevet af Trekantområdets Brandvæsen.

Gl. Vejenvej 2
Skodborg
6630 Rødding

Brandstationsleder

Peter Schmidt
Mobil: 29 64 73 56
Mail: cogpschmidt@bbsyd.dk

 

Autosprøjte SK MR-1
Vandtankvogn SK V-1
Miljø SK F-1
Mandskabsbus SK T-1

Holdledere  7
Brandmænd 25

Alle frivillige brandmænd

Type: Lokalstation

Afgangstid   5 minutter
Min. bemanding  1+5

Stationsbesøg skal aftales med  Brandstationslederen.