I samarbejde med Vejle og Kolding Kommuner er Trekantbrand engageret i Ung i Beredskabet, det tidligere Brandkadet i Danmark. Ung i Beredskabet er et projekt i samarbejde med skoler, SSP og ungdomsskoler. Projektet er for unge i 7.-9. klasse som er udfordret i det daglige og har behov for afveksling. Der afvikles 4 hold om året i både Kolding og Vejle og der er 8-12 deltagere pr. hold.

De unge bliver tilbudt en plads på et hold og følger den undervisningsplan som TrekantBrand har udarbejdet. Under uddannelsesforløbet får de unge et indblik i en brandmands uddannelse og de får bl.a. et førstehjælpsbevis. De unge får derudover et uddannelsesbevis når uddannelsesforløbet er afsluttet.

Efter Ung i Beredskabet får de unge tilbud om at fortsætte i TrekantsBrands Ungdomsbrandkorps som også er i Kolding og Vejle. Ungdomsbrandkorpset er en videreudbygning af Ung i Beredskabet. Her arbejder man videre med de ting man prøvede som Ung i Beredskabet. Der er typisk øvelser hver eller hver anden uge. Derudover er de bl.a. med på nogle af brandfolkenes øvelser som figuranter, fællesture, stævner m.v.

Instruktørerne som benyttes i begge forløb er alle uddannede brandmænd, som gerne vil arbejde med unge mennesker

Man kan være i Ungdomsbrandkorpset til man er 18 år. Herefter vil der være mulighed for at søge videre ind i beredskabet.