Kolding-kredsen

Ved brandstationen i Kolding kan du blive en del af et frivilligt fællesskab, som er med til at understøtte beredskabet i hele TrekantBrand.

De forskellige tjenestegrene inden for det frivillige beredskab er blandt andet målrettet førstehjælp, PIO (hvilket eksempelvis indebærer klimaindsatser, opsætning af lys på et skadested og værdiredning) og ikke mindst FILO, som står for "forplejning, indkvartering og logistik."

  

De frivillige mødes mindst én gang om måneden, hvor de bliver undervist i emner, der berører den tjenestegren, de er en del af. Det kan eksempelvis være hygiejne, førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, så det er ikke nødvendigt at have en relevant beredskabsmæssig uddannelse i forvejen.

Vil du vide mere om, hvad det kræver af dig at være frivillig, så er du altid velkommen til at kontakte os.

 

Casper Müllers Gade 2, 6000 Kolding

Kredsleder
Henning Nielsen
Mobil : 20 67 28 97
hhwangnielsen@gmail.com

 

1. Vicekredsleder
Flemming Vismar
Mobil: 20 14 97 51
flemming.vismar@hotmail.com

Vi er cirka 40 frivillige.

KLIMA (brand, redning og klima)

Ledelsesstøtte

Førstehjælp 

FILO (forplejning, indkvartering og logistik)