Sådan behandler vi dine oplysninger

Oplysning om behandling af data

 

I Trekantområdets Brandvæsen er det Trekantområdets Brandvæsen, der er ansvarlig for de personoplysninger som behandles om dig, som borger, brugere og samarbejdspartnere, i vores daglige arbejde.
Her kan du læse mere om hvordan vi behandler og beskytter disse personoplysninger og hvad dine rettigheder er, når vi behandler oplysninger om dig

 

Dataansvarlig

Databeskyttelsesrådgiver

Trekantområdets Brandvæsen

Vicky B. Lorenzen

Casper Müllers Gade 2

6000 Kolding

Bygmestervej 5

5750 Ringe

 

 

CVR nr.: 37242985

 

CVR: 41921161

 

Telefon: 7023 6060

 

Telefon: 9310 1111

E-mail: trekantbrand@trekantbrand.dk

E-mail: info@vbl.dk

 

 

Formål

Formålet med vores behandling af personoplysninger er at løse de mange forskelligartede opgaver vi løser i det daglige. Det kunne eksempelvis være:


En virksomhedsansat deltager i et af vores førstehjælpskurser. Her behandler vi personens navn for at kunne udstede kursusbevis.

En virksomhed får tilset sine brandslukkere. Vi registrerer navn og kontaktoplysninger på kontaktpersonen hos virksomheden for at kunne kommunikere om kundeforholdet.

En journalist sender en anmodning om aktindsigt. Vi behandler navn og kontaktoplysninger for at kunne imødekomme anmodningen.

 

 

Registrerede

Vi behandler personoplysninger om borgere og samarbejdspartnere.

 

Personoplysninger

Vi behandler forskellige typer af personoplysninger, som eksemplerne herover viser. Fælles er dog at vi kun behandler de oplysninger, der er nødvendige for at løse vores opgave.

 

Kilder til personoplysninger

Personoplysningerne modtages ofte direkte fra dig, men kan også være fra andre kilder.

 

Modtagere

Som et led i arbejdet, vil vi ind i mellem overføre dine data til parter udenfor Trekantsområdets Brandvæsen. Det gør vi på baggrund af dit samtykke eller hvis vi er lovmæssigt forpligtiget til det. Det kan eksempelvis være oplysninger om hændelser, som Trekantområdet Brandvæsen er tilkaldt til, hvor vi er forpligtiget til at videregive oplysninger til Beredskabsstyrelsen.
Det kan forekomme, at vi overlader personoplysninger til tredjeparter i forbindelse med opgaveløsningen. Det kan for eksempel være konsulenter eller IT-leverandører. Overlader vi personoplysninger til tredjeparter indgår vi databehandleraftaler med disse.

 

 

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er oftest databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1., litra e, som omhandler de opgaver vi løser i forbindelse med vores myndighedsudøvelse.

 

Det kan også være i forbindelse med at vi indgår en kontrakt eller løser en opgave for dig, hvor retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1., litra a eller b.


Hvis vi skal behandle helbredsoplysninger for dig, vil retsgrundlaget være databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e samt artikel 9, stk. 2, litra b.

 

 

Dine rettigheder

Når vi behandler personoplysninger om dig, så har du følgende rettigheder. Du skal kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder.

 

  • Du har ret til indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ligeledes har du ret til at få oplysning om, hvor dine oplysninger stammer fra, hvordan dine oplysninger behandles, herunder formålet med behandlingen, hvem dine oplysninger deles med og hvor langtid dine oplysninger behandles. 

 

  • Du har ret til at få urigtige eller forkerte oplysninger om dig rettet, ligesom du har ret til at få ufuldstændige oplysninger om dig gjort fuldstændige.

 

  • Du har ret til sletning, hvis en række betingelser er opfyldt. Det kunne for eksempel være, hvis formålet med behandlingen ikke længere er aktuelt.

 

  • Du har i nogle tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis en række betingelser er opfyldt. Det kunne for eksempel være, hvis du ikke mener, at de oplysninger, der behandles om dig er rigtige.

 

  • Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, hvis du har tungtvejende grunde imod behandlingen. Vi skal efter at have modtaget din indsigelse genoverveje, om behandlingen af dine oplysninger er nødvendige.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside.

 

Klage

Hvis du er utilfreds over vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan også klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du kan læse om dine klagemuligheder på Datatilsynets hjemmeside