Vagtcentralmedarbejder ved disponentbordet i vagtcentralen.
Vagtcentralmedarbejder ved disponentbordet i vagtcentralen.


Om vagtcentralen

TrekantBrands vagtcentral er beliggende på brandstationen i Fredericia.

Herfra sker styringen og koordineringen af TrekantBrands mange udrykningsenheder.
Vagtcentralen modtager 112-opkald, samt alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg, og sikre at hjælpen kommer hurtigst muligt frem hvis uheldet er ude.

Udover at være vagtcentral for selve Trekantområdets Brandvæsen, varetages vagtcentralfunktionen også for Vejle Brandvæsen. Det betyder at vagtcentralen i praksis er omdrejningspunktet for at skabe tryghed for mere end 370.000 borgere i Trekantområdet.

 

Hvad sker der, når vagtcentralen modtager en alarm?

Når vagtcentralen modtager en alarm fra alarmcentralen eller et automatisk brandalarmerings anlæg, sikrer vagtcentralen, at den rette hjælp er på vej. Vagtcentralen kalder de køretøjer og brandfolk ud, der skal med på opgaven og sender adresse og andre informationer direkte til køretøjernes informationssystemer under fremkørsel. Vagtcentralen fjernstyrer også køretøjernes kommunikation og sikrer, at alle enheder har kontakt til hinanden via radiokommunikation

Når køretøjerne møder på skadestedet, sendes der tilbagemeldinger til vagtcentralen, både via radio, men også via live streaming fra køretøjerne. Med baggrund i tilbagemeldingerne, kan vagtcentralen afsende flere ressourcer til stedet og kontakte andre myndigheder.
En vigtig funktion i vagtcentralen er at koordinere køretøjer og ressourcer ved større hændelser. 

 

Operationschefen

Vagtcentralen er altid bemandet med en operationschef. Operationschefen er ansvarlig for alle operative indsatser i vagtcentralens dækningsområde. Operationschefen sidder som udgangspunkt på vagtcentralen og følger alle indsatser tæt. Han skal blandt andet sikre, at de rigtige ressourcer (køretøjer og mandskab) kommer frem, og at al logistikken på stedet fungerer.

 

 

Derudover er operationschefen ansvarlig for al pressekontakt i forbindelse med operative indsatser og kan kontaktes gennem henvendelse til vagtcentralen.

Operationschefen er endvidere ansvarlig for at de rette myndigheder orienteres og eventuelt involveres, hvis der er behov herfor. Det er også operationschefen, der iværksætter eventuelle krisestabe.

Automatiske brandalarmer (ABA) og tekniske alarmer

Udover de akutte opgaver varetager vagtcentralen også en række andre serviceopgaver, blandt andet overvågning af tyverialarmer, samt overvågning og serviceopkald om automatiske brandalarmer (ABA-anlæg).