Adfærdskodeks

 

Det nye adfærdskodeks står ikke alene, men læner sig op ad Grundfortællingen, ejerstrategien, ledelsesgrundlaget og ikke mindst den nye adfærdspolitik, som MEDudvalget godkendte på sit seneste møde.

Vores adfærdskodeks har været længe undervejs. Det hænger sammen med, at det bygger på udsagn fra i alt 72 interviews med chefer, ledere, stationskoordinatorer og andet personel i TrekantBrand. Konsulenterne fra Bülow Management, der har gennemført de mange interviews, har brugt udsagnene til at danne sig et overblik over holdningerne og værdierne i TrekantBrand, men også til at koge de mange indspark ned til de vigtigste adfærdsnormer.

Disse adfærdsnormer er efterfølgende blevet drøftet og rangordnet på to workshops med deltagelse af stationskoordinatorer, ledere og chefer. På den baggrund er der nu fastsat et adfærdskodeks med udgangspunkt i disse 5 kerneværdier:

 

Tillidsskabende

Ordenlighed

Præstationsorienteret

Anerkendende

Samarbejdende

 

<--! Monsido -->