Så er grill-sæsonen endelig over os - men har du styr på, hvordan du griller aftensmaden uden at brænde hele huset ned?

Opdateret: 17 maj 2023
Man kan blive utålmodig, når man venter på, at grillkullene får den helt rigtige temperatur, men undgå at bruge brandbare væsker. Det kan hurtigt gå galt!
Man kan blive utålmodig, når man venter på, at grillkullene får den helt rigtige temperatur, men undgå at bruge brandbare væsker. Det kan hurtigt gå galt!

Uanset om man er til mad, der er grillet på bål, gasgrill eller kulgrill, så er der en risiko forbundet med sommerens populæreste måde at tilberede pølser, steaks og andet godt på.


Sidste år rykkede beredskabet i Danmark ud til 243 brande forårsaget af grill og bål. Aske, der bliver smidt væk efter bål og især grill, er den helt store synder, der tegner sig for næsten 70 procent af de formodede årsager til brandene.

"Der er særligt tre tidspunkter i forbindelse med grill eller bål, hvor der let kan opstå brand: Hvis du tænder forkert op, dvs. bruger tændvæske, eller hvis du placerer din grill eller bålfad for tæt på brændbart materiale, f.eks. et hegn. Og så er der topscoreren: at du ikke får slukket kulrester og aske ordentligt bagefter," siger Bjarne Nigaard, sekretariatschef hos Danske Beredskaber.

Han fortsætter:

"Det kan tage over et døgn, før aske og kulrester er helt kolde og fri for gløder. Vent derfor med at smide asken ud, til det med sikkerhed er slukket helt."

Risiko for eksplosion

Risikoen for alvorlige forbrændinger - både hos dig selv, dine børn eller dine kæledyr - er heller ikke til at spøge med. For bruger man brandbare væsker for at tænde op i sit bål eller grill, så kan der ske en eksplosionsulykke. 

"Vi har i tidens løb set flere alvorlige ulykker, når der er brugt brandfarlige væsker til optænding. Det kan udvikle sig til eksplosionsulykker, hvor der kan ske alvorlige forbrændinger. Drop derfor tændvæsken og andre brandfarlige væsker, når du griller. Det er simpelthen for farligt," siger Mads Dalgaard, forebyggelsesekspert hos Beredskabsstyrelsen.

Hans råd lyder videre:

"Bruger du en engangsgrill på stranden, så vær særligt opmærksom på, at sandet under grillen bliver meget varmt. Det er derfor vigtigt at afkøle sandet med vand, inden I tager hjem, så ingen kommer til skade ved at træde på det varme sand. Du må heller ikke grave engangsgrillen ned i sandet efter brug."

 

Gode råd er gratis

Det er altså ikke helt ufarligt at tænde op i det udendørs komfur, selvom de fleste grill-ansvarlige formentlig er af den opfattelse, at de har ret godt styr på situationen. 

Her kan du få genopfrisket de vigtigste grill-råd:

Gasgrillen

Brande, der opstår i forbindelse med en gasgrill, skyldes typisk, at grillen er placeret for tæt på brændbart materiale, eller at der sker en antænding af gassen, for eksempel på grund af lækage.
Er det gasgrillen, der tændes op i, så hver opmærksom på følgende: 

 

 • Tjek regulator og slange for utætheder inden du tager gasgrillen i brug. Slitage og sollys kan mørne slangen, så der opstår små revner, når slangen bøjes.

 • Grill kun udendørs, anvendelse af grill udvikler farlig kulilte, der ophobes, hvis den anvendes i et lukket rum. Grill derfor kun udendørs, og aldrig i fx en udestue, da der her er fare for kulilteforgiftning, som er livsfarligt.

 • Placer grillen i sikker afstand i til f.eks. tørre planter, hække, bygninger og andet, der kan brænde og vær samtidigt opmærksom på at stille din grill på et stabilt og ikke-brændbart underlag

 • Hold øje med børn og kæledyr i nærheden af grillen, så de ikke kommer til skade

 • Undgå at grille, hvis det blæser meget eller er meget tørt

 • Ved pludselig opstået ild, luk for gastilførslen og luk låget på grillen, og ring 1-1-2 ved brand som du ikke selv kan slukke
 • Efter brug, luk for gassen på regulatoren - eller afmonter regulatoren.

 

Hvis du griller på gasgrill på en altan, en terrasse eller lignende, så vær opmærksom på følgende:

 • Altanen eller terrassen skal have mindst 50 procent åbne langsider for at det kan betegnes som værende udendørs (Sikkerhedsstyrelsens regler)

 • Tjek regler og vedtægter i din boligforening før du griller på din altan

 • Vis hensyn til dine naboer

Kulgrillen

Er det kulgrillen, man tænder op i, så opstår risikoen for brand især, hvis grillen står placeret for tæt på brændbart materiale; hvis der sker en forkert optænding eller hvis aske og gløder ikke slukkes ordentligt, inden det smides ud. 

 

Vær derfor opmærksom på følgende: 

Brug aldrig brandfarlige væsker, når du griller

 • Det er sikrest at tænde op med grillstarter eller optændingsblokke


Grill kun udendørs

 • En grill udvikler farlig kulilte, der ophobes, hvis den antændes i et lukket rum. Grill derfor ikke indendørs, i fx en udestue, da der her er fare for kulilteforgiftning, som er livsfarligt.


Hav altid vand i nærheden

 • Så kan du nemt slukke, hvis en glød får fat i et tørt buskads, dugen, eller andet brændbart, og du kan køle huden, hvis du bliver forbrændt

 • Det er også en god idé at nedkøle din grillstarter efter brug

 • Slukningsudstyr kan være en fyldt vandkande, en spand vand, haveslange eller en pulverslukker


Placer grillen i sikker afstand og på et stabilt underlag

 • Du skal placere din grill i sikker afstand til fx tørre planter, hække, bygninger og andet, der kan brænde

 • Vær samtidig opmærksom på at stille din grill på et stabilt og ikke-brændbart underlag

 • Hold opsyn med den tændte grill og gløderne, så der ikke går ild i noget

 • Hold øje med børn og kæledyr i nærheden af grillen, så de ikke kommer til skade

 • Undgå at grille, hvis det blæser meget eller er meget tørt


Rester af aske og kul skal være helt kolde, før du smider dem ud

 • Ellers kan det antænde skraldespanden

 • Det kan tage over et døgn, før asken og kulresterne er kolde, og der ikke er gløder tilbage

 • Husk at tjek, at alt er slukket, når du er færdig med at grille

Griller du med engangsgrill

 • Efter brug, skal du altid hælde vand over engangsgrillen og hvor den har stået

 • Tag engangsgrillen med dig og tjek, at alt er slukket og afkølet i området, hvor du har grillet

 • Grav aldrig en engangsgrill ned i sandet på stranden – andre ved ikke, at den er der og kan få slemme forbrændinger

Griller du på en altan, skal du være opmærksom på følgende

 • Grill i nærheden af bygninger må kun ske ved brug af mindre grill, hvis den fungerer ved forbrænding af fast brændstof, dvs. trækul, træbriketter og lignende, som brænder ved gløder

 • Altanen eller terrassen skal have mindst én åben langside

 • Tjek regler og vedtægter i din boligforening før du griller på din altan

 • Vis hensyn til dine naboer

 

Ring 1-1-2 hvis det alligevel skulle gå galt!

<--! Monsido -->