Pas på vores kulturarv

Opdateret: 26 september 2021
Brand i Sparreholm
Billede fra video om historiske bygninger

Beredskabet og ejerne af historiske huse peger på behov for bedre beskyttelse af fredede og bevaringsværdige bygninger

I Danmark er vi ikke særlig gode til at passe på vores historiske huse. Derfor har Danske Beredskaber og foreningen Historiske Huse skudt en kampagne i gang, der skal sætte fokus på vores bygningskulturarv. Flere fredede eller bevaringsværdige bygninger har i de senere år været ofre for ildebrande, og hver gang går der uerstattelig kulturarv tabt. Men det er ikke kun brande, der kan ødelægge kulturarven. Vind og vejr kan gøre uoprettelig skade på husene og have store økonomiske konsekvenser.

Derfor er Danske Beredskaber og foreningen Historiske Huse gået sammen om en kampagne, der skal være med til at sikre, at vi fremover bliver bedre til at tage hånd om og forebygge skader på vores kulturarv.

Se video om kampagnen


De to foreninger har også lavet en forebyggelsesguide til ejere af fredede og bevaringsværdige huse, ligesom der også er lavet en række korte videoer med tips og tricks til, hvordan man passer på sit historiske hus året rundt.

Hent forebyggelsesguiden

Når man ejer en historisk bygning, stilles der ofte krav til, hvilke materialer man skal bruge ved renovering, ligesom der også er regler for, hvilke ændringer man må lave. Og selv om huse og bygninger bliver udpeget til at være historiske, og der med udpegningen stilles en række krav, er det i sidste ende stadigvæk ejeren, der er ansvarlig.

Også når det gælder brandsikring, kan der være nogle store udfordringer på grund af en forældet lovgivning. I dag foreskriver loven, at ældre bygninger – også dem med offentlig adgang - skal leve op til den lovgivning, der blev krævet på opførselstidspunktet. Det er ifølge Danske Beredskaber og Historiske Huse hverken sikkert eller godt nok. Derfor peger de to foreninger nu på, at der udarbejdes en overordnet national plan, der skal sikre vores bygningskulturarv, og at lovgivningen om brandsikring følger med tiden.

I Danmark vurderes det, at der er over 360.000 bevaringsværdige eller fredede bygninger, som udgør danskernes kulturarv.  Ud af de 360.000 bygninger er godt 7.000 fredede huse. Heraf vurderes det, at standen på 300 huse er så dårlig, at de er nedrivningsklar. Fortsætter udviklingen, vil vi miste endnu mere af vores uerstattelige bygningskulturarv fremover.

<--! Monsido -->