Det er abonnentens ansvar, at kontaktpersoner altid er ajourført ved ændringer, f.eks. nyt telefonnummer eller ny kontaktperson.

Bilag H til Bestemmelser for automatiske brandalarmeringsanlæg.

Installationsadresse
ex. KOTxxxx
Kontaktperson 1
Hvis anderledes end angivet telefonnr.
Hvis anderledes end angivet telefonnr.
Kontaktperson 2
Hvis anderledes end angivet telefonnr.
Hvis anderledes end angivet telefonnr.
Kontaktperson 3
Kontaktperson 4