Som udgangspunkt er afbrænding af alt affald kun tilladt på dertil godkendte forbrændingsanlæg.

Det tillades dog:

  • at der afbrændes rent og tørt haveaffald Sankt Hans aften. Resten af året er afbrænding af haveaffald hos private ikke tilladt (bemærk afstandskrav mellem bygninger og bålet er skærpet Sankt Hans aften, se reglerne herunder). 

  • at virksomheder afbrænder haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald fra gartnerier, naturplejeaktiviteter m.v. i overensstemmelse med paragraf 49 i Affaldsbekendtgørelsen. Bemærk, at der er særlige regler vedrørende erhvervsaffald. Spørg hos din kommune hvis du er tvivl.

 

Brandvæsnet kan ikke meddele tilladelser til afbrænding af haveaffald eller andet affald, det er alene kommunens miljøafdeling som kan det.

Sankt Hans bål

Sankt Hans aften er ikke det samme uden et bål. Det er derfor den ene gang om året, hvor kommunerne kan tillade afbrænding af haveaffald på dertil egnede pladser. Er det af den ene eller anden grund ikke muligt at afbrænde bålet den aften, er du nødt til at kontakte kommunens miljøafdeling og undersøge muligheden for, at få lov til at brænde det af en anden aften.