El attester og elsikkerhedsattester

 

Det kan være svært at gennemskue, hvornår man skal have en el attest og hvornår man skal have en el-sikkerhedsattest.

Har du et forsamlingslokale til mere end 150 personer, skal du have en El-sikkerhedsattest. De elektriske installationer i lokalet skal tjekkes hvert andet år af en aut. elinstallatør. Som ejer, lejer eller forpagter er det dit ansvar at sikre, at elinstallationerne bliver efterset. Det er elinstallatørens opgave at indrapportere eftersynet til Sikkerhedsstyrelsen. Elinstallatøren kan derefter udskrive en el-sikkerhedsattest, som skal opsættes et synligt sted i lokalet.

Har du ikke nogle lokaler til mere end 150 personer, men har du nogle brandtekniske installationer såsom Automatisk branddørslukningsanlæg (ABDL), brandventilation, flugtvejs- og panikbelysning eller varslingsanlæg, skal du hvert tredje år have efterset disse installationer af en aut. elinstallatør, som udarbejder en standard el attest. Denne attest skal du opbevare og kunne fremvise til brandvæsnet.

<--! Monsido -->