Fyrværkeriregler for private

 

Som privatperson kan det være svært, at sætte sig ind i reglerne for fyrværkeri. Her får du en lille oversigt over reglerne.

Køb af fyrværkeri:

 • Det er kun tilladt for butikker i Danmark at sælge fyrværkeri fra d. 15. december - 31. december.
 • Det er ulovligt at købe fyrværkeri for unge under 18 år.
 • Unge mellem 15 og 18 år kan dog købe helårsfyrværkeri såsom knaldhætter, knaldperler, bordbomber, stjernekastere mm.
 • Hvis dit fyrværkeri ikke er CE-mærkat, er det ulovligt og kan være farligt.
 • Det er ulovligt at sælge professionelt fyrværkeri til privatpersoner.
 • Opdager du hjemmelavet eller professionelt fyrværkeri som sælges til private, skal du anmelde det til Politiet via 1-1-4.
 • Opdager du fyrværkeri som mangler CE-mærkning eller som fejler ved brug, kan du kontakte Sikkerhedsstyrelsen, som kan vejlede dig i, hvad du skal gøre. 

Transport af fyrværkeri:

 • Du må højst transportere 5 kg krudt også kaldet NEM (Netto Eksplosiv Mængde) i din bil. NEM-vægten skal være angivet på de enkelte fyrværkeriartikler. Mængden svarer til den mængde som du maximalt må opbevare i din husstand.
 • Kører du derimod med bus, må du max. medbringe 0,5 kg NEM i bussen.
 • Vær opmærksom på, at nogle af de store batterier godt kan indeholde en del krudt (2 kg NEM eller mere) og at det derfor er begrænset, hvor mange af dem du må transportere og opbevare.

Opbevaring af fyrværkeri:

 • Som privatperson må du i din husstand max. opbevare 5 kg krudt, også kaldet NEM (Netto Eksplosiv Mængde). NEM-vægten skal være angivet på de enkelte fyrværkeriartikler.

Har du noget fyrværkeri til overs, som du ikke har nået at fyre af, kan du godt gemme det. Her er nogle råd om korrekt opbevaring, så fyrværkeriet stadig er sikkert til næste nytår:

 • Opbevar fyrværkeriet utilgængeligt for børn
 • Opbevar fyrværkeriet mørkt og tørt
 • Hold fyrværkeriet væk fra elektriske apparater og varmekilder som fx varmeovne.

Affyring af fyrværkeri:

 • Du må kun affyre fyrværkeri fra d. 27. december til og med d. 1. januar. Alle andre dage på året er det ulovligt at bruge fyrværkeri.
 • Nogle tror de kan købe fyrværkeri til nytår og så fyre det af på et senere tidspunkt af året i forbindelse med fx et bryllup eller en rund fødselsdag, men det er ikke lovligt. De eneste som må affyre fyrværkeri på andre tider af året, er professionelle fyrværkere.

Bortskaffelse af fyrværkeri:

 • Affyret fyrværkeri kan du enten komme i din skraldespand eller aflevere på genbrugspladsen i småt brændbart.
 • Ikke-affyret fyrværkeri kan du aflevere på din lokale genbrugsplads. Bemærk - fyrværkeriet skal afleveres til personalet og må ikke bare smides i containeren.
 • Finder du ulovligt ikke-affyret fyrværkeri, skal du kontakte Politiet på 1-1-4. Bemærk - du må ikke aflevere det på politistationen.