Når der skal opføres nye bygninger, er der nok ikke så mange, som er i tvivl om, at man skal søge en byggetilladelse.

Men mange glemmer, at man faktisk også i mange tilfælde skal have en tilladelse, hvis man bygger om, eller bygger til.

Ombygning af enfamiliehuse skal overholde bygningsreglementet, men kan foretages uden byggetilladelse i flg. tilfælde:

  • Ombygningen medfører ikke en væsentlig anvendelsesændring eller udvidelse af etagearealet.
  • Ombygningen må ikke ændre eller påvirke de bærende konstruktioner, forudsætningerne for bygningens brandstrategi samt bygningens fælles installationer.

For erhvervsbygninger gælderud over ovenstående, at hvis man ændrer anvendelse af bygningen, kræver det også en tilladelse fra kommunen. Hvis man f.eks. omdanner en hal fra at have været brugt til lager, til at man nu har en form for produktion eller butik i hallen, så kræver det en ny tilladelse.

I forhold til brandregler er det den enkelte kommune som behandler ansøgninger og spørgsmål vedr. enfamiliehuse, sommerhuse o.lign.

I forhold til erhvervsbygninger kan om- eller tilbygninger være omfattet af beredskabslovgivningen som administreres af brandvæsnet. Det ændrer dog ikke på, at du ved al tilbygning, ombygning eller ændret anvendelse skal sende din ansøgning til kommunens bygningsmyndighed. De sørger så for at inddrage brandvæsnet, når der er behov for det.