TrekantBrands bustjeneste og kørselskontor sørger for planlægning og transport af borgere for Fredericia Kommune.

Bustjeneste

Vi udfører dagligt mere end 600 kørsler for Fredericia-borgere, der er visiteret til kørsel via Fredericia Kommune. 
Borgere kan eksempelvis visiteres til kørsel til og fra specialskoler, lægebesøg, genoptræning, aflastning og skoleudflugter.
Vi udfører kørslen med uddannede chauffører, der udviser stor dedikation og lyst til at yde en god service over for den enkelte borger.

Kørselskontor

Den daglige kørsel planlægges af kørselskontoret i henhold til det serviceniveau, der aftales med borgeren og Fredericia Kommune.
Vi sørger for så vidt muligt for, at særlige ønsker og krav opfyldes.

Bustjeneste og kørselskontor

Prangervej 7

7000 Fredericia
Tlf. 76 43 13 50

Teamleder

Sabine Christensen

Prangervej 7, 7000 Fredericia
Tlf. 76 43 13 53