Nøglebokse er en sikret boks, der monteres i en mur, stolpe eller lign.

 

Ejer du en bygning med et ABA- eller sprinkleranlæg skal der opsættes en nøgleboks.

Dette er for at sikre beredskabet hurtig adgang til bygningen i tilfælde af brand. 

 

 

Dennis Thode Pedersen

Teamleder Service og Kurser

Prangervej 7, 7000 Fredericia
Tlf. 24 21 74 98