I vores afdeling for låse og nødkald opsætter og nedtager vi låse og nødkald for Fredericia Kommune hjemme hos borgeren.

Låse

I Låse-afdelingen sørger vi for alt opsætning og nedtagning af kommunens låse til de borgere som er visiteret til det. Opgaverne herunder er bl.a.:

Låse:

 • Opsætning og nedtagning
 • Registrering og systematisere
 • Klargøring
 • Service/Reparation

Nøgleboks – Plejen:

Vi opsætter nøglebokse til plejen hvor der er behov, fx ved lejligheds-opgange, så plejen har adgang til borgerenes hjem ved plejebesøg.

 • Opsætning og nedtagning
 • Registrering og systematisere
 • Klargøring
 • Service/Reparation

Nøgleboks – Brand

Vi opsætter nøglebokse til brandvæsenet, hvor der er opsat nødkalds brand alarm (NBA) så de har adgang til borgerens hjem ved brand.

 • Opsætning og nedtagning
 • Registrering og systematisere
 • Klargøring
 • Service/Reparation

 

Nødkald

Vi sørger for opsætning og nedtagning af kommunens nødkald til de borgere som er visiteret til det herunder:

 • Opsætning og nedtagning
 • Klargøring
 • Service/Reparation

Nødkalds Brand Alarm – NBA

Vi opsætter Nødkalds Brand Alarmer (NBA) til de borgere som bliver visiteret til det.

 • Opsætning og nedtagning.
 • Klargøring
 • Service/Reparation

GPS:

Vi kører ud og udlevere samt instruere borgere og plejepersonale i brug af GPS til de borgere som er blevet visiteret til det.

 • Opsætning og nedtagning.
 • Klargøring
 • Service/Reparation
 • Inddatering i IPS

Overfaldsalarm:

Vi kører ud og udlevere samt instruere i overfaldsalarmer til personer som er blevet visiteret til det.

 • Opsætning og nedtagning.
 • Klargøring
 • Service/Reparation
 • Inddatering i IPS

Videoovervågning:

Vi overvåger en del af kommunens bygninger. Ved hærværk eller andre episoder fremfinder vi billederne af en evt. given hændelse på overvågningen.

Dennis Thode Pedersen

Teamleder Service og Kurser

Prangervej 7, 7000 Fredericia
Tlf. 24 21 74 98